CO TO JEST PROCES INWESTYCYJNY ?

 

Proces inwestycyjny to ogół wszelkich działań prowadzących do umożliwienia rozpoczęcia prac budowlanych oraz budowy obiektu. Uczestnikami procesu inwestycyjnego są w świetle prawa budowlanego: inwestor, projektant, kierownik budowy i inspektor nadzoru inwestorskiego.

 

ETAPY PROCESU INWESTYCYJNEGO

 

  1. Wybór lokalizacji i uzyskanie prawa do dysponowania nieruchomością na cele budowlane.
  2. Pozyskanie informacji o możliwościach zabudowy nieruchomości - wypis z planu miejscowego gminy lub warunki zabudowy i zagospodarowania terenu (WZiZT)
  3. Zlecenie uprawnionemu geodecie wykonania mapy do celów projektowych
  4. Zlecenie wykonania projektu budowlanego oraz uzyskanie wszelkich wymaganych przepisami prawa opinii i uzgodnień
  5. Uzyskanie decyzji o pozwoleniu na budowę

Szczegółowe informacje na temat poszczególnych etapów procesu inwestycyjnego dostępne są na naszej stronie FAQ.

KTO PROWADZI PROCES INWESTYCYJNY ?

 

Proces inwestycyjny jest niejednokrotnie skomplikowany, a bieganie po urzędach czasochłonne. Możesz prowadzić go sam, lecz jeżeli nie masz czasu  zajmować się pozyskiwaniem potrzebnych dokumentów, możesz zlecić go architektowi, który zrobi to za Ciebie.

 

Nasze biuro projektowe zajmuje się całościowym prowadzeniem procesu inwestycyjnego. Nie boimy się nietypowych i trudnych tematów.